No Cure No Pay

 
 
Biercontract.nl bied je ook de mogelijkheid om te kiezen voor een volledige 'No Cure No Pay' opdracht. Bij deze adviesoptie vindt de betaling plaats op basis van "gedeelde winst". Het kost je dus feitelijk minder dan de besparing die is gerealiseerd!
 
De opdrachtgever deelt de opbrengst met Biercontract.nl, na afronding van de opdracht. Een bedrag ter grootte van 40% van de aantoonbaar gerealiseerde besparing over één contractjaar geldt als advieskosten. Resteert er dus nog steeds 65% aan òverwinst voor de opdrachtgever. De besparing tijdens de volgende contractjaren zijn natuurlijk geheel voor jou! En is er geen resultaat? Dan krijg je ook géén factuur! Bovendien, voorafgaand aan de opdracht wordt al een geschatte opbrengst aangegeven. Gemaakte kosten, zoals een kilometervergoeding à € 0,19 per gereden kilometer, worden wel altijd doorberekend.
 
 

Let op: Bij 'No Cure No Pay' mag Biercontract.nl de opdracht weigeren, als de geschatte opbrengst de verwachte kosten niet rechtvaardigt.