No Cure No Pay:

 
 
Biercontract.nl bied je ook de mogelijkheid om te kiezen voor een volledige 'No Cure No Pay' opdracht. Bij deze adviesoptie vindt de betaling plaats op basis van "gedeelde winst". Het kost je dus feitelijk niks!
 
De opdrachtgever deelt de opbrengst met Biercontract.nl, na afronding van de opdracht. Een bedrag ter grootte van 40% van de aantoonbaar gerealiseerde winst over één contractjaar geldt als advieskosten. Resteert er dus nog steeds 60% aan òverwinst voor de opdrachtgever. De winst tijdens de volgende contractjaren zijn natuurlijk geheel voor jou! En is er geen resultaat bereikt? Dan krijg je ook géén factuur! Bovendien, voorafgaand aan de opdracht wordt al een geschatte opbrengst aangegeven. Gemaakte kosten, zoals een kilometervergoeding à € 0,19 per gereden kilometer, worden wel altijd berekend.
 
 

Let op: Bij 'No Cure No Pay' mag Biercontract.nl de opdracht weigeren, als de verwachte opbrengst de gemaakte kosten niet rechtvaardigd.