No Cure No Pay

Biercontract.nl biedt ook een risicoloze 'No Cure No Pay' adviesopdracht aan. Gedeelde winst. Het risico voor de klant is daarbij nihil. 
 
Het advieskostenplaatje is een eerlijke betaling van 25% van de gerealiseerde besparingen over alleen het eerste afnamejaar. En, geen resultaat? Dan ook géén factuur! Voorafgaand aan de opdracht wordt atijd een besparingstaxaat ingeschat, die vaak zelfs hoger uitpakt. 
 
Gemaakte kosten, zoals een kilometervergoeding à € 0,22 per gereden kilometer, worden wel altijd doorberekend.
 

Biercontract.nl mag deze adviesoptie weigeren, als de opbrengst onvoldoende geacht wordt.