No Cure No Pay

Biercontract.nl biedt ook een risicoloze 'No Cure No Pay' adviesopdracht aan. Gedeelde winst. Het risico voor de klant is daarbij nihil. 
 
Een kostenplaatje ter grootte van 40% van de aantoonbaar gerealiseerde besparing geldt als advieskosten. Over het eerste afnamejaar! Dus 60% van de overwinst blijft voor jou.  En, geen resultaat? Dan ook géén factuur! Voorafgaand aan de opdracht wordt atijd een besparingstaxaat ingeschat. 
 
Gemaakte kosten, zoals een kilometervergoeding à € 0,19 per gereden kilometer, worden wel altijd doorberekend.
 

Biercontract.nl kan deze adviesoptie weigeren als de verwachte opbrengst onvoldoende wordt geschat.