Brouwerij Startfinanciering

 
Voor startende ondernemers is het vaak lastig om de overname van een horecabedrijf of de start van een nieuwe zaak volledig met eigen geld te financieren. 
 
Omdat de reguliere banken slechts sporadisch bereid zijn om horecaondernemers te helpen aan de benodigde middelen, wordt vaak ook naar de brouwerijen gekeken om een financiering te verstrekken. Deze financiering is dan voor de ondernemer simpelweg noodzakelijk om een start mogelijk te maken! Biercontract.nl kan een goede inschatting maken of een brouwerijfinanciering tot de mogelijkheden behoort, en kan je helpen bij de realisatie daarvan. 
 
Naast het overhandigen van een overtuigend en sluitend bedrijfsplan, zijn de haalbaarheid van jouw plannen, en het vertrouwen daarin, doorslaggevend voor de brouwerij om tot een financiering te besluiten. Immers, ook de brouwerij wil haar risico zo klein mogelijk houden. En, zelfs als je wellicht niet beschikt over voldoende eigen middelen, is in sommige gevallen toch een volledige financiering mogelijk. Biercontract.nl werkt samen met meerdere marktpartijen, die bereid zijn om jouw bedrijfsstart daadwerkelijk mogelijk te maken!
 
Het hele financieringstraject is intensief en tijdrovend. Bovendien is er, ondanks een gedegen aanpak, niet altijd succes. Biercontract.nl kan je helemaal begeleiden bij dit traject. Vanaf de plannen tot de uiteindelijke ondertekening van de overeenkomsten. Onderdelen van dit traject zijn: het bedrijfsplan, de gesprekken met de brouwerijen en andere financiers, de onderhandelingen, en de afronding middels ondertekening.
 

Het bedrijfsplan, gespreksondersteuning, en de contractuele afronding kost € 1495,00 ex. btw. Een aanbetaling van € 580,00 per opdracht.